Đại Đường Quần Phương Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả:  
Text:  
Convert:  

Ebook: Aiki Sora

Nội dung: Tả ủng đệ nhất mỹ nhân sư phó, bên phải ôm tàng kiếm tiên tử tỷ tỷ.

Tùy tâm sở dục, miệt thị thế tục. trường kiếm giang hồ, tinh phong huyết vũ; tang thương đại Đường, bấp bênh trung. theo giang hồ đến cung đình, theo Giang Nam đến Bắc cương, theo Trung Nguyên đến tây hoang, anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường.

Tại tràn ngập âm mưu quỷ kế đại Đường, thả nhìn hắn như thế nào đàm tiếu nhân gian sử cường địch hôi phi yên diệt; tại mỹ nữ Như Vân đại Đường, thả nhìn hắn như thế nào tiếu ngạo thiên hạ, cẩu thả quần phương.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment