Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đại Đường Tiêu Dao Hành
Đại Đường Tự Tại Hành
Đại Đường Phong Lưu Hành
Đại Đường Phong Vân Hậu Cung Truyền

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 大唐逍遥行
大唐自在行

Tác giả: Bắc Thần Tinh Dạ (北辰星夜)
Text: Thành Đang Nản, ComeBack
Convert: Thành Đang Nản, Hầu Ca, ComeBack

Ebook: Sắc Lang, ComeBack

Nội dung: Một cá chưa bao giờ nhập thế, đọc đủ thứ thi thư lại có chút người cố chấp người tuổi trẻ tại 《 Đại Đường song long truyện 》 trên thế giới ‘Luyện tâm’ chuyện xưa.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đại Đường Song Long Truyện – Đồng Nhân
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment