Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C020)
Tên tiếng trung: 大剑师外传

Tác giả: Ngã Khiếu Ai Mộc Thế (我叫哀木涕)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đại Kiếm Sư Ngoại Truyện
Xếp hạng: 8/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment