Đại Minh Cướp Biển

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Gió Lạnh Phất Kiếm
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Đại Minh những năm cuối, thân lâm loạn thế trong lúc đó, thời thế tạo anh hùng, trai hiền nhi tự nhiên rút đao phấn khởi, kêu gọi nhau tập họp đại trên biển, tung hoành giữa thiên địa!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment