Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C127)
Tên tiếng trung: 大明流氓皇帝

Tác giả: Thạch Dịch Lang (石易郎)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đại Minh Lưu Manh Hoàng Đế
Xếp hạng: 8/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment