Đại Minh Thiên Hạ (Tu Chỉnh Bản)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C385)
Tên tiếng trung: 大明天下(修改版)

Tác giả: Hui329
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Truyện này là bản viết lại của truyện Đại Minh Thiên Hạ

9 thoughts on “Đại Minh Thiên Hạ (Tu Chỉnh Bản)

Add Comment