Đại Tiểu Thư Toàn Chức Bảo Tiêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 大小姐的全职保镖

Tác giả: Cửu Thạch (久石)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Trần Sở một bên tu luyện, một bên tán gái nhi, tín ngưỡng lão bà một cái tình nhân một đống, vì nghĩa khí chọc vào địch nhân một đao, vi nữ nhân muốn đem địch nhân đâm chết mới thôi.

Y thuật, võ học, công phu, thái quyền, chiến đấu, tu chân bị Trần Sở hòa hợp nhất thể, chế tạo một mảnh thuộc về mình cực lạc mỹ nhân thế giới, khắc khổ tu luyện chỉ là vì tán gái nhi thuận tiện, không nghĩ qua là đạt tới cao không thể chạm vạn người ngưỡng mộ đỉnh phong cảnh giới.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment