Đài Truyền Hình Người Chủ Trì DJ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Điện Thị Thai Đích Chủ Trì Nhân
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (C005)
Tên tiếng trung: 电视台的主持人 

Tác giả: Thừa Phi (承飞)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment