Đảm Nhiệm Lãnh Đạo Chỗ Tốt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đam Nhậm Lĩnh Đạo Đích Hảo Xử
Tình trạng: Nguyên Bản (C021)
Tên tiếng trung: 担任领导的好处

Tác giả: Vô Ưu Vô Lự (无忧无虑)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment