Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q05 C007)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Huiasd
Text: Tunghb86
Convert: Tunghb86

Ebook: Tunghb86

Nội dung: Từ Dĩnh, năm nay 43 tuổi. Trong nhà có bốn miệng ăn, theo thứ tự là 49 tuổi lão công Vương Tá Dương, 25 đích nhi tử Vương Siêu cùng nhập môn không lâu đích con dâu Chu Kỳ Kỳ.

43 tuổi đối với một cái Từ nương bán lão đích nữ nhân mà nói, đúng là tại tính cần bên trên như lang như hổ đích niên kỷ. Hơn nữa trước mắt đích thời đại tiến bộ, tính quan niệm cởi mở, cho nên Từ Dĩnh đích gia đình đứng mũi chịu sào, vốn là sớm đích tựu cùng nhi tử đã xảy ra quan hệ.

Đợi Vương Siêu mười tám tuổi đích thời điểm, cũng đã hiểu biết trên giường đích các kiểu kỹ năng, mỗi ngày đều muốn dùng con cặc lớn “Hiếu kính” Nhị lão — cùng phụ thân cùng một chỗ tại mẫu thân đích trước sau trong động ra ra vào vào, làm không biết mệt rồi.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt
Xếp hạng: 2/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Dâm Sinh Truyền Ra Bên Ngoài Hàng Loạt

Add Comment