Đan Cảnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 丹警

Tác giả: Tĩnh Dạ Ký Tư (靜夜寄思)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hiện đại đô thị tu chân tiểu thuyết.

Tu chân thiên tài làm cảnh sát, phá án luyện đan lưỡng không lầm! Tống Bách Vũ là Tu Chân Giới vạn năm không gặp luyện đan thiên tài, độ kiếp sau khi thất bại nhập vào thân tại một người bình thường cảnh sát.

Sau khi sống lại, đã không có tu chân trụ cột hắn vừa vặn có thể tu luyện công thủ gồm nhiều mặt nghịch thiên bí tịch 《 Xuân Thu Quyết 》, không còn có độ kiếp thất bại mà lo lắng. Một bên làm hạnh phúc tiểu cảnh sát, một bên trọng luyện tuyệt thế tiên đan.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

2 thoughts on “Đan Cảnh

Add Comment