Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dẫn Lang Nhập Thất Chi Thu Dưỡng Nhật Ký
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Cải Biên Bản (F) + Tu Chỉnh Bản (F) + Đồng Nhân Bản (F)
Tên tiếng trung: 引狼入室之收养日记

Tác giả: Tính Dữ Tình (性与情)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

27 thoughts on “Dẫn Sói Vào Nhà Chi Thu Dưỡng Nhật Ký

Add Comment