Đạo Ấn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 道印

Tác giả: Tham Ngủ Long (贪睡的龙)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim wa

Ebook: Duyệt Lam Thiên

Nội dungCái thế giới này cho tới bây giờ sẽ không hữu thần, có bất quá là cường đại người mà thôi.

Khương Tiểu Phàm vốn là một người phàm tục, ngoài ý muốn đạt được đạo ấn tàn phiến, cùng tu Phật đạo hai nhà Vô Thượng Cổ Kinh, thần du tử vi, tung hoành Ngân Hà, Vô Địch dưới trời sao, dùng bản thân xác minh Vô Thượng đại đạo. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment