Đào Hoa Thôn Thượng Dã Sắc Đa: Thôn Sắc Vô Biên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 桃花村上野色多:村色无边

Tác giả: Như Miêu Tự Cẩu Nhất Oa Lư (如猫似狗一窝驴)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thương chọn tuyệt sắc quả phụ, thân áp phong tao dục nữ, nhấm nuốt lãnh diễm hoa hồng, thôn phệ xấu hổ Thủy Tiên.

Khắp nơi chiến trường, hàng đêm sênh ca, xem ta tung hoành ngang dọc, nơi này thôn sắc vô biên!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment