Đạo Hỏa Tuyến

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngòi Nổ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 导火线

Tác giả: Thiên Ngoại Phi Tinh (天外飞星)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment