Đảo Ngọc Đài

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 捣玉台

Tác giả: Lâm Xuyên Sơn Nhân (临川山人)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thơ viết ∶ lão huỳnh thiếu phụ hỏi bề ngoài buồn, vài lần giữ lại bề ngoài không lưu; hôm qua đầy trời rơi bay phất phơ, khuê người từ rày về sau lười lên lầu.

Lại nói Đường triều Trinh Quán trong năm, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, quốc thái dân an, mỗi người an cư lạc nghiệp, trong thành Trường An đều có thể đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đảo Ngọc Đài
Xếp hạng: 7/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment