Đào Sắc Tu Chân Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Trương Gia Đại Thiếu
Convert: Trương Gia Đại Thiếu

Ebook: Trương Gia Đại Thiếu

Nội dung: Một thiên tài niên thiếu từ phổ thông đi hướng một hướng đi không tầm thường.

Mặc kệ hiện thực tu hành cũng như vậy.

Nói chung hắn từ một thuần khiết tiểu tử đi hướng về phía không thuần khiết…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment