Đạo Sĩ Xuống Núi Sóng Giang Hồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đạo Sĩ Hạ Sơn Lãng Giang Hồ
Tình trạng: Nguyên Bản (C009)
Tên tiếng trung: 道士下山浪江湖

Tác giả: Cổ Thụ Thành (古树成)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment