Đạo Sĩ Xuống Núi Sóng Giang Hồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đạo Sĩ Hạ Sơn Lãng Giang Hồ
Tình trạng: Nguyên Bản (C009)
Tên tiếng trung: 道士下山浪江湖

Tác giả: Cổ Thụ Thành (古树成)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment