Đào Vận Vô Song

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Lạc lôi
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Chán ghét giết cùng bị giết, bình tĩnh trở về Tần phong lại phát hiện mình không cách nào bình tĩnh xuống dưới, rõ ràng đã lấy được tu chân năng lực, hơn nữa phát hiện cái thế giới này cùng chính mình trước khi nhận thức, có rất lớn bất đồng.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment