Đấu Phá Thần Điêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C037)
Tên tiếng trung: 斗破神雕 

Tác giả: Hương Tầm (乡荨)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đấu Phá Thần Điêu
Xếp hạng: 8/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment