Dây Thừng Hoàng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Thằng Hoàng
Tình trạng: Nguyên Bản (C033)
Tên tiếng trung: 绳皇

Tác giả: Nam Hướng (南向)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Dây Thừng Hoàng
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment