Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Cao Phản Tường Rất, Cao Phản nhà trưởng tử, lý tưởng là mở một nhà thuộc về mình quán cà phê. Sau đó mỗi ngày ngồi ở trong điếm lười nhác phơi nắng, nhìn thanh xuân tịnh lệ nữ phục vụ viên nhóm, chơi Thôi Muội trò chơi…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment