Đệ Đệ Của Ta Muội Muội Chính Là Như Vậy Đáng Yêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Cao Phản Tường Rất, Cao Phản nhà trưởng tử, lý tưởng là mở một nhà thuộc về mình quán cà phê. Sau đó mỗi ngày ngồi ở trong điếm lười nhác phơi nắng, nhìn thanh xuân tịnh lệ nữ phục vụ viên nhóm, chơi Thôi Muội trò chơi…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment