Đế Hoàng Liệp Diễm Hành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Tu Chỉnh Bản (F)
Tên tiếng trung: 帝皇猎艳行

Tác giả: Mạn Họa Gia (漫画家)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tam giới Đế Hoàng chuyển thế sống lại, nắm giữ sức mạnh lớn hắn cũng không phải là muốn thống lĩnh thiên hạ, mà là muốn quét ngang các giới mỹ nữ, trở thành diễm bên trong chi hoàng.

Ung dung cố sự, ung dung nhân sinh, ung dung liệp diễm, ung dung — Đế Hoàng liệp diễm hành

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đế Hoàng Liệp Diễm Hành
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment