Đế Quốc Thương Khung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C100)
Tên tiếng trung: 帝国苍穹

Tác giả: Bầu Trời Chi Thừa (天空之承)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dungXem thì biết!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment