Đế Quốc Thương Khung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C100)
Tên tiếng trung: 帝国苍穹

Tác giả: Bầu Trời Chi Thừa (天空之承)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dungXem thì biết!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment