Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01 C012) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 帝王公侯淫风录

Tác giả: Lâm Thiểu Bạo Quân (林少暴君)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

3 thoughts on “Đế Vương Công Hầu Dâm Phong Lục

Add Comment