Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Từ Từ Đêm Dài Nông Bạn Quân
Mạn Mạn Trường Dạ Nông Bạn Quân
Tiên Hạ Nga Mi Thị Ngã Thê
Roi Hạ Nga Mi Là Ta Thê

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 漫漫长夜侬伴君
鞭下娥眉是我妻

Tác giả: Đại Đinh Tử (大钉子)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment