Đêm Khó Ngủ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dạ Nan Miên
Dục Hỏa Nan Miên
Lửa Dục Khó Ngủ

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 夜难眠
欲火难眠

Tác giả: Tuyết Lạc Hà Phương (雪落何方)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Muốn phát tài củi mục nhân vật chính, lầm phục thiên hạ chí dương vật lộc yêu nội đan về sau, trở nên không gái không vui, dục hỏa khó ngủ.

Mời xem hắn như thế nào đem một đám mỹ nữ bãi bình, đẩy ngã, đem tài phú kếch xù liễm nhập trong túi. Thanh cao người, vệ đạo người, không vui người chớ nhập.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đêm Khó Ngủ
Xếp hạng: 6.7/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment