Di Động Tàng Kinh Các

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C607)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Hán Bảo
Text: 
Convert: 

Ebook: Fhantom

Nội dung: Bạch Sáng Sớm trong đầu cất giấu một cái Tàng Kinh Các, trong Tàng Kinh Các thu tận thiên hạ võ học, chỉ là những…này võ học, đều muốn dùng công đức hối đoái.

Bạch Sáng Sớm: “Cho ta một bản 《 Dịch Cân Kinh 》 a.”

Giới Giết: “Ngươi phải cứu một trăm vạn cái dân chúng mới đủ công đức.”

Bạch Sáng Sớm: “Cái kia cho ta đến một bản ma công a.”

Giới Giết: “Có, ngươi trước hết giết một trăm vạn cái ma đầu rồi nói sau.”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment