Dị Giới Chi Tà Long Du Thương Hải

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dị Thế Liệp Diễm Hậu Cung Truyện
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Trời Cao Phi Ưng
Text: Trương Gia Đại Thiếu (Bàn Long Hội)
Convert: Trương Gia Đại Thiếu 

Ebook: Trương Gia Đại Thiếu

Nội dung: Nhìn bầu trời giới cường giả ở nhân gian tranh hùng đi chung đường, vì trong lòng duy nhất không muốn xa rời, hắn không tiếc đắc tội mọi người, tuyệt đỉnh thân thủ hơn nữa siêu cường trí tuệ, vô luận ở địa phương nào, hắn đều đã vĩnh đứng không ngã, đứng ở ngọn núi cao nhất, tổng số thê tử đạt đến mê cực hạn nhân gian.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment