Dị Giới Chi Tam Cung Lục Viện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 异界之三宫六院

Tác giả: Ngạo Thiên Không Dấu Vết (傲天无痕)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đàn ông đem làm như Long Chiến Thiên, người mang Thiên Địa Tạo Hóa Công, tay cầm nghịch thiên thần kỳ kỹ;

Đàn ông đem làm như Long Chiến Thiên, ba cung Lục Viện mỹ nữ chúng, kỳ nhân dị sĩ cho ta dùng;

Đàn ông đem làm như Long Chiến Thiên, chân đạp Thần Ma Kinh Phong vân, Duy Ngã Độc Tôn bá tam giới!

Đây là không dấu vết tỉ mỉ chế tạo một bộ dị giới ma pháp tiểu thuyết, đọc sách tên, mọi người đã biết rõ, đây tuyệt đối là một bản “Thuần khiết” tiểu thuyết!

Chú thích: Trong quyển sách mỹ nữ có tất cả đặc sắc, thần khí không ít, kỳ ngộ không ngừng, ma thú giống phồn đa, nhân loại chủng tộc số lượng to lớn tạp, tình tiết thoải mái phập phồng, nếu là bởi vì yêu thích không buông tay, ngoài ý muốn nổi lên tình huống, khái không chịu trách nhiệm…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment