Dị Giới Cùng Mỹ Thành Thần

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Kỵ Mã Quá Phố Trứ
Text: 
Convert: 

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dung: Ai nói tiên nhân không háo sắc? Đó là ngươi không kiến thức!

Ai nói tiên nhân vốn không có hài hước cảm? Đó là ngươi không văn hóa!

Thả xem nhất tiên nhân là như vậy làm sao dị giới mất hồn!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment