Dị Giới Hành Hạ Duyến

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dị Giới Ngược Duyến
Tình trạng: Nguyên Bản (C014)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Thiên Mộng Bạch (Mo Quân99)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Này là có thể nói là Thần Thoại Ngược Duyên phần tiếp theo, cũng có thể cho rằng đơn độc đến xem!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Truyện này là phần 2 của truyện Thần Thoại Hành Hạ Duyến

Dị Giới Hành Hạ Duyến
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment