Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 异世之偷香窃玉 

Tác giả: Mê Hoặc Dạ (迷惑夜)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hắn vốn là một cái bình thường Tu Chân giả, bởi vì ngoài ý muốn sáp nhập vào một mảnh dị thế đại lục.

Ở chỗ này, có mọi người đều biết tất cả đại chủng tộc, cũng có một mảnh dùng không thượng pháp lực chiết cây tới Đông Đại Lục đám người.

Nhưng mà, ngoài ý muốn luôn nhiều như vậy biến, lại để cho một cái tu tiên người bước chân vào tu ma lộ trình.

Tâm tính của hắn, cũng do người không phạm ta ta không phạm người, trở nên…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Dị Thế Chi Thâu Hương Thiết Ngọc
Xếp hạng: 8/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment