Dị Thế Không Miện Tà Hoàng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Nửa Khối Tiền Đồng
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Nghe thấy, Thiên Địa vạn vật, bắt đầu tại Hồng nguyên…

Một đời Thiên Kiêu, không miện Tà Hoàng được Hồng Nguyên Thiên mà chí bảo xuyên việt dị thế, thân gia hèn mọn, bị tận đối xử lạnh nhạt, lại không một trong ngực.

Thân mang tuyệt thế bảo điển, gọn gàng Vô Thượng thần công, ẩn vào đại thành phố, làm cho thiên hạ tại bàn tay.

Cái gọi là: tùy ý hồng trần dài đằng đẵng, Thiên Đạo mịt mù mịt mù. Ta tự trời cao phá sóng, trường kiếm đạp ca. Kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết là nguyên tắc của ta. Mang theo chúng mỹ quyến, du lịch thiên hạ là tâm nguyện của ta.

Ta chính là Tà Hoàng, Thiên Địa không miện!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment