Đi Về Hướng Sa Đọa

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 走向堕落

Tác giả: subgirl
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Này truyện 《 Đi Hướng Sa Đọa 》 là năm 2008 sơ viết xuống đấy, ghi chép là ta giao thiệp với sm một năm rưỡi dặm một cái mưu trí lịch trình.

Có lẽ đã có người nhìn rồi, có lẽ chỉ có nhân sẽ đối với loại này chủ đề có vẻ bài xích, vô luận như thế nào, đây cũng là nhân sinh bách thái một loại a.

Hôm nay tiểu nữ tử mới đến, vẫn là đem này thiên đông đông đương nước cờ đầu a. Cám ơn các vị bằng hữu.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment