Hành Vũ Nhân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đi Vũ Người
Ta Và Của Ta Này Hoa Nhi
Ngã Hòa Ngã Đích Na Ta Hoa Nhi

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 行雨人
我和我的那些花儿

Tác giả: MLG Bỉ Đắc Lạc Duy Kỳ (MLG彼得洛维奇)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment