Hành Vũ Nhân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đi Vũ Người
Ta Và Của Ta Này Hoa Nhi
Ngã Hòa Ngã Đích Na Ta Hoa Nhi

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 行雨人
我和我的那些花儿

Tác giả: MLG Bỉ Đắc Lạc Duy Kỳ (MLG彼得洛维奇)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment