Diễm Chi Thương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 艳之殇

Tác giả: Aoran518
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Ta chính là ngày đó 《Tàn Tật Nhi 》 tác giả, lúc này đây ta lại đem chính mình tác phẩm mới dâng, nếu như ưa thích, xin mời nhiều hơn ban cho nhắn lại, chứng kiến mọi người nhắn lại, cũng là ta sáng tác động lực, ta cảm thấy được rất hạnh phúc!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment