Diễm Hồn Chú

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Phiêu Linh Phong
Text: 
Convert: 

Ebook: Nguyễn Trần Khải

Nội dung: Nhất cá thất nghiệp thất luyến đích lạc phách nam tử, gặp gỡ nhất cá kỳ quái đích lão nhân, hơn nữa nhất cá kỳ quái đích dây chuyền chi hậu, tiền bạc, mỹ nữ, tựa hồ tất cả đều thị từ trên trời giáng xuống, nhi chuyện rồi lại không có như vậy đơn giản, giá hết thảy, cần phải có hồn linh khứ tu luyện!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Diễm Hồn Chú
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

5 thoughts on “Diễm Hồn Chú

Add Comment