Diễm Ngộ Phong Lưu Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 艳遇风流记

Tác giả: Thí Huyết (弑血)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái nữ nhân vì trả thù một người nam nhân, do đó sáng tạo ra một cái quỷ tài, một cái lòng tham không đáy lại không thiếu chính trực, một tốt sắc lại không thiếu chân tình, một cái quan tướng tràng náo gà bay chó chạy, lùi bước bước thăng chức, thành tựu cả đời công danh người, nói hắn là hỗn quan cũng được, nói hắn là có thể lại cũng có thể, chỉ cần là có thể có lợi, hắn thậm chí có thể nhận thức ai cũng làm cha nuôi, nhưng hắn lật lên mặt đến so lật sách còn nhanh…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment