Diễm Quang Tẫn Lãm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 艳光尽览

Tác giả: Thanh Xuân Đích Vũ Đạo (青春的舞蹈)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Diệp Sở Nam là một cái anh tuấn thiếu niên lại hành vi phóng đãng, tại cấp ba lớp 4 nhấc lên lần lượt sóng cả, mang theo sân trường mỹ nữ hương tay, ôm xinh đẹp lão sư phương eo, xem hắn như thế nào lần lượt tại mạo hiểm trung ủng được mỹ nhân quy…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Diễm Quang Tẫn Lãm
Xếp hạng: 3.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

3 thoughts on “Diễm Quang Tẫn Lãm

Add Comment