Diễm Tuyệt Nông Thôn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C568)
Tên tiếng trung: 艳绝乡村

Tác giả: Ngô Lương (吴良)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái trước kia tầm thường nông thôn học sinh.

Ngẫu lấy được thần kỳ thấu thị dị năng, rõ ràng có thể nhìn xem mỹ nữ nội y!

Các người đẹp giam không được hương diễm, thấy hắn xuân tâm nhộn nhạo.

Không chỉ như vậy, mỹ nữ thục phụ môn còn chủ động đưa tới cửa…

Từ nay về sau hắn đào vận không ngừng, theo nông thôn đến đô thị, theo kiều nộn thiếu nữ đến thành thục thiếu phụ, những thứ này oanh oanh yến yến đô thống thống bị hắn áp đảo dưới thân…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Diễm Tuyệt Nông Thôn

Add Comment