Điều Khiển Kiếp Sống

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Giá Sử Sinh Nhai
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 驾驶生涯

Tác giả: jmcn
ngzh2003
Hồ Hùng

Text: Nguoi Vô Danh
Convert: Quichim Wa 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Điều khiển kiếp sống có thể nói Internet trong văn học điển hình tác phẩm tiêu biểu.

Tình tiết chặt chẽ, sinh động, hành văn liền mạch lưu loát.

Nếu chính là coi nó là làm tiểu thuyết khiêu dâm trong lời nói tựa hồ cực hạn ánh sáng của nó, nó kỷ thực tính lại nó nhiều năm qua quảng thụ độc giả khen ngợi đích căn nguyên.

Tin tưởng độc giả nhất định sẽ không bỏ qua bộ này tác phẩm xuất sắc.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Điều Khiển Kiếp Sống
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Điều Khiển Kiếp Sống

Add Comment