Độ Kiếp (Quy định thành viên)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

ĐỊNH GIÁ BÍ KÍP

Thánh Cấp1(Chương) = 1(Hắc Tệ)
Thần Cấp1(Chương) = 0.7(Hắc Tệ)
Tiên Cấp1(Chương) = 0.5(Hắc Tệ)
Đế Cấp1(Chương) = 0.4(Hắc Tệ)
Tướng CấpMiễn phí
Linh CấpMiễn phí

MẠNH THƯỜNG QUÂN
(Độ Kiếp Phi Thăng)

Hướng dẫn cách nạp tiền để mua và sử dụng Hắc Tệ tải bí kíp

TÔNG SƯ
(Kiếm text, convert, làm ebook)

 1. Chất lượng
  – Đế Cấp Bí Kíp (18+) trở lên
  – Định dạng PRC và có mục lục rõ ràng
  – eBooks chưa có trong động

 2. Định giá
  Thánh Cấp: 1(Chương) = 3(Hắc Tệ)

  Thần Cấp: 1(Chương) = 2.1(Hắc Tệ)
  Tiên Cấp: 1(Chương) = 1.5(Hắc Tệ)
  Đế Cấp: 1(Chương) = 1.2(Hắc Tệ)

  – Người nhận (PM qua chat facebook): https://www.facebook.com/lang.sac.90
  – Đối với các thành viên tích cực, làm việc chăm chỉ có phần thường cuối năm ở hạng mục VINH DANH CÔNG THẦN (ở dưới)

NGỘ ĐẠO
(Tự sáng tác)

 1. Yêu cầu
  – Địa Cấp Bí Kíp (18+) trở lên
  – Tự mình sáng tác, không sao chép của người khác

 2. Định giá
  – Thánh Cấp: 1(Chương) = 20(Hắc Tệ) + 500đ

  – Thần Cấp: 1(Chương) = 14(Hắc Tệ) + 400đ
  – Tiên Cấp: 1(Chương) = 10(Hắc Tệ) + 300đ
  – Đế Cấp: 1(Chương) = 8(Hắc Tệ) + 200đ

  – Người nhận (PM qua chat facebook): https://www.facebook.com/lang.sac.90

THẨM ĐỊNH VIÊN
(Đánh giá truyện)

 1. Yêu cầu
  – Viết đánh giá các ebooks đã up lên web nhưng chưa có thông tin nội dung (Kiểu: “Xem rồi biết“)
  – Đánh giá không được quá ngắn, phải rõ ràng, tóm lược nội dung, chỉ chấm nhận 1 đánh giá hay nhất
  – Phải gắn sao bài viết theo đánh giá

 2. Định giá
  – 1 đánh giá được tặng: 50(Hắc Tệ)
  – PM qua chat facebook cho ta để ta cộng Hắc Tệ vào tài khoản

EVENT

 1. Vinh danh Công Thần
  – Đối tượng: Các thành viên có đóng góp đối với Hắc Động
  Người Vô Danh
  * Quichim Wa
  * Cuong Nguyen
  – Thời điểm: Tết Dương (Tối 31/12)
  – Cơ cấu giải thưởng
  Các đạo hữu trên, ta sẽ gửi mỗi vị 1 thẻ cào (100k) coi như là quà tri ân của Hắc Động
 2. Đại Event
  – Đối tượng: Mọi thành viên của Hắc Động
  – Thời điểm: Tết Âm (Tối 30AL)

  – Cơ cấu giải thưởng
  01(Giải đặc biệt) = 50k
  01(Giải nhất) = 40k
  02(Giải nhì) = 20k
 3. Event
  – Đối tượng: Mọi thành viên của Hắc Động
  – Thời điểm: 23/10
  – Cơ cấu giải thưởng
  01(Giải đặc biệt) = 1.000(Hắc Tệ)
  01(Giải nhất) = 800(Hắc Tệ)
  02(Giải nhì) = 600(Hắc Tệ)
  04(Giải ba) = 300(Hắc Tệ)

 4. Tiểu Event
  – Đối tượng: Mọi thành viên của Hắc Động
  – Thời điểm: 01/05, Trung Thu và Giáng Sinh

  – Cơ cấu giải thưởng
  01(Giải nhất) = 600(Hắc Tệ)
  02(Giải nhì) = 400(Hắc Tệ)
  04(Giải ba) = 200(Hắc Tệ)
Độ Kiếp (Quy định thành viên)
Xếp hạng: 8.5/10 (20 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Độ Kiếp (Quy định thành viên)

Add Comment