Đô Thị Đặc Chủng Binh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đô Thị Hậu Cung Lục
Của Ta Cực Phẩm Các Lão Bà
Ngã Đích Cực Phẩm Lão Bà Môn

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 都市极品后宫
都市特种兵
我的极品老婆们

Tác giả: Phong Lưu Tiểu Nhị (风流小二)
Text: Come Back, Chanwa
Convert: Come Back, Chanwa

Ebook: Come Back, Sắc Lang

Nội dung: Quyển sách nguyên danh đô thị bộ đội đặc chủng một cái bị bộ đội khai trừ quân tịch bộ đội đặc chủng về tới đô thị, xem hắn như thế nào tràn ngập hấp dẫn trong đô thị mây mưa thất thường! Tại cửa hàng, hắc đạo cùng với mỹ nữ trong bụi hoa tùy ý nhân sinh!

Quyển sách thông báo: quyển sách dùng mập mờ cùng đẩy ngã làm chủ, xin tha thứ, ngựa giống không phải tiểu nhị phong cách, không có có cảm tình giao hợp tiểu nhị không viết ra được ra, nhưng là kích tình không phải ít.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment