Đô Thị Dâm Hồ Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C036)
Cảnh Trong Mơ Người Thao Túng Chi Kính Dục C007
Nước Ngoài Thiên C005
Dâm Hồ Ngoại Truyện Chi Của Ta Tất Chân Thục Mẫu Lão Sư C012
Đô Thị Dâm Hồ Truyền Chi Tần Băng Thiên C007

Tên tiếng trung: 都市淫狐传

Tác giả: Kính Dục (镜欲)
Bắc Tuyết Đại Thiếu (北雪大少)

Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song, Hoành Phi Kinh

Nội dung: Bổn thiên đề tài là đô thị loại loạn luân + tất chân + cường độ thấp dạy dỗ.

Tiểu thuyết giảng thuật vai nam chính tại sau khi sống lại xen lẫn trong trong đô thị cùng một bang mỹ nữ diễn ra một màn hương diễm, làm cho người ta dục hỏa sôi trào chuyện xưa.

Chuyện xưa đề tài tuy rằng cũ, nhưng là trong chuyện xưa tất chân + tình ái miêu tả quả thật làm cho nhân sau khi xem lập tức giơ súng chào, túi ngươi đáp khởi lều trại!

Nhục hí đủ phong phú đủ thích đủ kích thích!

Có xe chấn, kính nhìn ban đêm, đồng phục y tá, màu đen liên thân tất chân, 8 cm cao dép lê các loại…, thật sự là phấn khích vô hạn.

Đặc biệt tác giả viết nhục hí, nhân trung gian còn kèm theo đặc biệt nhiều nhân đối thoại, như vậy đem miêu tả đặc biệt hấp dẫn nhân, hơn nữa nhìn vô cùng vui sướng.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment