Đô Thị Phong Nguyệt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đô Thị Gió Trăng
Phiêu Hương Đô Thị

Tình trạng: Nguyên Bản (C309) + Tu Chỉnh Bản (C100)
Tên tiếng trung: 都市风月
飘香都市

Tác giả: Độc Yêu (毒爱)
Text: Dragondark, Người Vô Danh
Convert: Dragondark, Quichim Wa

Ebook: Dragondark, Sắc Lang

Nội dung: Bộ đội đặc chủng xuất thân Trần Nhất Long, lại cam nguyện đến Giang Đô đại học làm một gã thông thường bảo an viên, các loại diễm ngộ ngẫu nhiên mà đến, đô thị đích phong lưu, nơi chốn phiêu hương, đối mặt với đám phong tình vạn chủng vừa các hữu đặc sắc mỹ nữ mỹ phụ, Trần Nhất Long thì như thế nào tại mỹ nữ như mây đích đô thị quậy tung phong lưu, hắn vừa gánh vác cái gì sứ mệnh, trà trộn tại Giang Đô đại học, kính xin lưu ý quyển sách.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đô Thị Phong Nguyệt
Xếp hạng: 4.4/10 (5 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Đô Thị Phong Nguyệt

Add Comment