Đô Thị Thiếu Phụ: Của Ta Độc Thân Mẹ Kế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C106)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Hồng Hạnh Xuất Tường (红杏出墙)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tiểu sơn thôn lưu thủ con gái người người tịch mịch, của ta mẹ kế lại đói khát, rốt cục tại một cái Thiên can vật táo ban đêm, cùng ta đột phá thế tục cấm kỵ.

Phụ thân ra ngoài làm công, ly kỳ tử vong, đúng là liên lụy ra một cái đại bảo tàng, đem thay đổi cuộc đời của ta.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Đô Thị Thiếu Phụ: Của Ta Độc Thân Mẹ Kế

Add Comment