Đoản Thiên Tác Phẩm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngắn Tác Phẩm
Sắc Thành Phong Lưu Hàn Bách Tác Phẩm Tập

Tình trạng: Tổng Hợp Bản
Tên tiếng trung: 短篇作品

Tác giả: Phong Lưu Hàn Bách (风流韩柏)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Gồm các truyện:

– Báo Thù Ác Ma
– Đặc Vụ H- Áo Đỏ Sát Thủ
– Con Lai Người Mẫu Dâng Tặng Tử Lập Gia Đình Mật Sử
– Cùng Vợ Người Khác Thông Dâm Còn Muốn Báo Thù
– Tam Quốc Phong Lưu Truyện
– Vua Màn Ảnh Bí Sử
– Phu Trước Gian Vợ
– Hiện Thế Dâm Ma Nữ
– Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
– Mát Cung Xuân H
– Đô Thị Kỳ Ma
– Phúc Vũ Phiên Vân Phong Lưu Truyện

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment