Đoản Thiên Tác Phẩm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngắn Tác Phẩm
Sắc Thành Phong Lưu Hàn Bách Tác Phẩm Tập

Tình trạng: Tổng Hợp Bản
Tên tiếng trung: 短篇作品

Tác giả: Phong Lưu Hàn Bách (风流韩柏)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Gồm các truyện:

– Báo Thù Ác Ma
– Đặc Vụ H- Áo Đỏ Sát Thủ
– Con Lai Người Mẫu Dâng Tặng Tử Lập Gia Đình Mật Sử
– Cùng Vợ Người Khác Thông Dâm Còn Muốn Báo Thù
– Tam Quốc Phong Lưu Truyện
– Vua Màn Ảnh Bí Sử
– Phu Trước Gian Vợ
– Hiện Thế Dâm Ma Nữ
– Làm Cho Tận Tuyệt Sắc Bách Mỹ Đồ
– Mát Cung Xuân H
– Đô Thị Kỳ Ma
– Phúc Vũ Phiên Vân Phong Lưu Truyện

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment