Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Học Tâm Tiểu Tử Lẫn Vào Quan Trường
Tình trạng: Nguyên Bản (Q08 C002)
Tên tiếng trung: 读心小子混官场

Tác giả: Bôn Lãng (奔浪)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Độc Tâm Tiểu Tử Hỗn Quan Tràng
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment