Trọng Sinh Triệu Khang Trữ

Tình trạng: Nguyên Bản (C011)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Vũ Dạ Đái Đao Bất Đái Tán | Đêm Mưa Đeo Đao Không Mang Theo Dù | 雨夜带刀不带伞

Đồng Nhân - Cải Biên : Cực Phẩm Gia ĐinhThiên Long Bát BộThủy Hử | 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc

Tags :